0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uğur’da STEM Eğitimi

Uğur’da STEM Eğitimi

STEM eğitimi ile öğrenciler Fen Bilimleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Matematik dersi kazanımlarının hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve böylece çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak bu derslerde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme, problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Uğur Okullarında teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmaları, STEM laboratuvarlarında yürütülür.

 STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi;  bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek gençlerin analitik düşünmeleri, farklı öğrenme grupları ile etkileşim kurmaları, takım çalışması becerisi kazanmaları, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmeleri ve ürünleri girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile 21.yüzyıl becerilerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezinin (BAUSTEM) yurt dışında ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında Uğur Okulları branş öğretmenleri tarafından okula özgü STEM müfredatı oluşturulur.  Öğrenciler,  bu yapılandırılmış program çerçevesinde uygulayıcı branşların her biri için oluşturulmuş STEM ders planlarında ders kazanımlarıyla uyumlu olarak belirlenen bir Bilgi Temelli Hayat Problemi’ne (BTHP) işbirliği içerisinde çözüm ararlar. Üreterek öğrenmenin kalıcılığı ile günlük hayatın içindeki problemlere karşı duyarlı hâle gelirler. Günümüzün hayat problemlerine hakim olan öğrenciler, böylece geleceğin problemlerine hazır olurlar.

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.