0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uğur’da Sanat Var

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları uygulamalı dersleri ile çağdaş, yaratıcı ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

 

Uğur’da Görsel Sanatlar

 

Görsel Sanatlar eğitimi; bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi yaşamına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir.

 

Sanat eğitimi; bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilinci harekete geçirmek için gereklidir. Sanat; öğrencinin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp o işi bitirme sevinci tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir. Sanat eğitimi; gözlem yapma, özgünlük, buluş ve kişisel yaklaşımları destekler. Pratik düşünceyi geliştirir ve öğrencinin sentez yapmasına yardımcı olur.

 

Uğur’da Müzik

 

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Ortaokul kademesinde, öğrencilere nota solfej eğitimleri verilir. Enstrüman eşliğinde işlenen derslerde öğrenciye; solfej eğitimiyle ritim bilgisi, sesi doğru kullanma teknikleri eğitimi müfredata, kademelere ve yaş gruplarına uygun bir biçimde yapılır.

 

Bu prensip doğrultusunda derslerde, enstrümanlar kullanılarak eğitim yapılır ve her öğrenci için hazır bulunuşluk (ses ve ritim seviyesi ölçme) uygulaması yapılır. Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır.

Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalsın Diye…

 

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, 5,6 ve 7. sınıflarda da müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder. 

 

Öğrencilerin müzik dersleri için enstrüman seçimleri aşamasında, yaş gruplarına uygun iki enstrüman belirlenerek öğrencilere bu enstrümanlar tanıtılır ve dinletilir. Öğrencinin doğru tercih yapabilmesi için müzik öğretmenleri, öğrencilerin parmak yapılarını ve fiziki uygunluklarını da göz önünde bulundurarak çocukların doğru enstrüman seçmelerine yardımcı olurlar. Branşlarını belirleyen öğrenciler, yıl boyunca müzik derslerini yıllık müfredat doğrultusunda iki ayrı sınıf ve öğretmen ile işlemeye devam eder. 

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.