0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uğur’da İngilizce

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarında İngilizce derslerinde “Aktif Öğrenme Modeli” uygulanır. Aktif öğrenme; yaşam boyu öğrenmenin alt yapısı olup bu model ile öğrenme ortamlarında öğrencilerin öz denetim, öz güven, gruba ait olma, duyarlı olma ve başarabilme gibi becerileri kazanmaları sağlanır.


İngilizce Eğitiminde Hedefler
Aktif Öğrenme yöntemleri ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri doğrultusunda öğrencilerin;

•    Okuduğu ve dinlediği içerikleri analiz edebilme,
•    Yorumlayabilme ve çıkarımlar yapabilme,
•    Eleştirel düşünebilme,
•    Problem çözebilme,
•    Yaratıcı düşünebilme,
•    Bilişsel ve iletişimsel becerilerini geliştirmeleri sağlanır.


Bu beceriler, öğrencilerde “entelektüel merak” uyandırırken her bir öğrenci kişiye özel çalışmalarla “aktif öğrenen birey” niteliği kazanır.

Uğur’da İngilizce Programı

Uğur Okullarında İngilizce öğrenme ortamları, öğrencilerin İngilizce’yi dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kullanmalarına olanak verecek şekilde, günümüz teknolojisi ile düzenlenir. İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizce’nin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri düzenli takip edilerek geliştirilmesi gereken yönleri saptanır.

•    Online Okuma Platformu (MyON Reader): Öğrencileri okumaya teşvik eden bir sistemdir. 6000’den fazla online kitap içeriğine sahip olan bu sistemde her bir öğrencinin okuma becerisindeki gelişim takip edilerek okuma, dinleme ve anlama becerilerinin gelişimine destek olunur.

•    Cambridge Learning Management System (CLMS): Cambridge ders kitaplarının online “tekrar yapma/ pekiştirme” versiyonudur. Online verilen ödevler, öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik hedef kazanımları pekiştirip tekrar yapabilmesine olanak sağlar.

•    Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin yabancı dilini sosyal ve akademik ortamlarda kullanmalarına ve katıldığı bu aktivitelerle aktif öğrenen bireyler olmalarına olanak sağlanır.    

•  Yoğunlaştırılmış İngilizce: 22 saatlik yoğun İngilizce programının amacı 5. sınıflarda İngilizce dil seviyesini en üst noktaya taşımaktır. Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerinin ortak hareket ettiği bu programda, sene sonu yapılan U on-Stage ve Spelling Bee etkinliklerinde öğrenciler sosyal ve akademik becerilerini sergileme şansı bulur.

•  LGS sınav grubu 8. sınıf programındaki yayınlar öğrencilerin LGS’ ye hazırlanmasına destek olurken İngilizce derslerinde yabancı dilin iki önemli becerisi olan “konuşma ve yazma becerilerini” de geliştirmelerine olanak sağlar. Bu yöntemlerle öğrenciler, dilin aktif olarak kullanılmasına da teşvik edilir.

Ölçme ve Değerlendirme

•    Uğur English Test (Online UET) ile öğrencilerin İngilizce dil becerileri test edilir. UET sonucunda, öğrencilerin tespit edilen eksiklikleri ağustos ayındaki oryantasyon döneminde tamamlatılır ve öğrenciler akademik yıla hazır hâle gelir. 

•    Uğur Revision Test (URT) akademik yıl boyunca tüm öğrencilerin İngilizce ders başarıları ve gelişimleri “Ongoing Assessment System” olarak da adlandırabilecek URT ile takip edilir. Bu testlerde öğrencilerin hangi hedef kazanımlarda yetkin oldukları raporlanır.

•    Cambridge University Language Assessment ile uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan sınavlar sayesinde, öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından da tespit edilir.

Yurt Dışı Programları

Uğur Okulları Lise Değişim ve İngilizce Yaz Okulları Programları, öğrencilerin farklı ülkelerden arkadaşlar edinerek dayanışmanın önemini kavramalarına ve kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerini geliştirmelerine fayda sağlar.

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.