0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sorularla Uğur Okulları

Uğur Okulları kitap ve yayın teminleri STOYS (ugur.stoys.co/estore) linki üzerinden yapılır. Kıyafet teminleri ise U-Store’dan online olarak https://ustore.ugurokullari.k12.tr/ linki ile yapılmaktadır. Kıyafet koleksiyonumuzu incelemek ve beden belirlemek için U-Store web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

2020-2021 eğitim öğretim yılında faydalanılacak, özenle seçilen materyallerden oluşturulan kırtasiye ürünlerini https://ugur.okulsepeti.com.tr linkinden temin edebilmektedir. Tüm listeler okul / kademe özelinde oluşturularak web sitesine yüklenmiş haldedir.  

Uğur Okulları, her yeniliğe ve değişime hızlı adapte olan, eğitim öğretim alanında birçok ilki sektöre kazandıran bir kurum olarak online eğitime olan yatırımını 10 yıldır yapmaktadır. 20 Milyon TL yatırım bedeli ile 100 kişilik mühendislik ekibinin hayata geçirdiği dijital öğretim platformu Metodbox ile eğitim kesintisiz olarak sürmektedir. 

Metodbox : 3 yıldır Uğur Okullarında aktif olarak kullanılan, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox ile okul her yerde!

SeeMeet: Uğur Okulları 2020-2021 eğitim öğretim döneminde canlı derslerini de Metodbox’a taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü ve etkileşimli ders sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutuluyor.

STOYS: Uğur Okullarının Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi olan STOYS ile tüm veriler tek bir kaynakta toplanır. Tüm veriler üzerinde yapılan doğru analiz ve Ar-Ge çalışmaları eğitim kalitesini artırma şansı sunar. 

Türkiye’nin 51 ilinde, 68’i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimin adresi Uğur Okulları, yarım asrı aşkın deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini geleceğe hazırlar. 

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren Uğur Okullarında, Türkiye’nin her yerinde aynı kalitede, aynı müfredat ve programlarla eğitim öğretim uygulamaları yapılır. 

Öğrenciler yaş grubu özelliklerine uygun olan “ASDF Eğitim Modeli’’ ile her alanda desteklenir. ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.

Uğur Okullarında öğrenciler, “5 Dil 2 Beceri” temelli eğitim programları kapsamında öğrenim görür. Öğrencilere bu dillerin kazandırılması amaçlanır; Ana dilimiz Türkçe, Bilimin Dili Matematik, Yabancı Dil, Teknolojinin Dili Kodlama, Robotik, STEM&erkenSTEM ve Davranış Dili. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceri de öğrencilere aşılanır: Sanat ve Spor 

Uğur Okullarında öğrenciler geleceğe hazırlanırken öne çıkan farklı eğitim yaklaşımları ve fiziki olanaklarla 21. yüzyıl becerilerini de kazanır.

erkenSTEM: Uğur Okullarının okul öncesi ve ilkokul kademesinde benimsediği erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilmesi hedeflenir.

STEM: Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarında elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğretmek hedeflenir. 

Bilgi İletişim Teknolojileri (U-BİT): Öğrenciler, Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır. 

Çocuklukta Felsefe – P4U: Sosyal gelişimi desteklemek, farkındalık yaratmak, sorgulama ve tartışma kültürünü oluşturmak amacıyla Uğur Okullarında “Çocuklukta Felsefe (P4C)” eğitimi yapılır. P4C eğitimi Uğur Okullarında P4U (Uğur’da Felsefe) olarak adlandırılır.

Asalet ve Zarafet Dersi: Öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranış dili, okul öncesinden itibaren Asalet ve Zarafet Dersi kapsamında öğretilir. 

Akademik Kur Sistemi: Uğur Okullarında 9 ve 10. sınıflarda “Akademik Kur Sistemi” uygulanır. Akademik Kur Sistemi ile öğrenciler, okula başladıkları günden itibaren, derslerde edindikleri kazanımlar doğrultusunda etkin bir eğitim sürecine dahil edilir.

Akademik Gelişim Dosyası: Her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izlenir, değerlendirilir ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüm çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. 

Uğur Sınava Hazırlık Merkezi: Öğrenci ve velilerine ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan, öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlar.

Uğur Okullarının en önemli özelliklerin biri, eğitim kalitesinin Türkiye’nin her yerinde aynı olmasıdır. İstanbul’dan Van’a, Diyarbakır’dan İzmir’e tüm okullarda aynı müfredat, aynı kaynaklar, aynı öğretim süreçleri, aynı projeler eş zamanlı olarak uygulanır. Tüm okullarda uygulanan derslerin ve programların içerikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı baz alınarak Uğur Okulları Genel Müdürlüğü’ndeki Akademik Kurul ve ilgili birimler tarafından hazırlanarak okullarla paylaşılır. Tüm bu süreçler de düzenli olarak denetime tabi tutulur. 

Her okulun fiziki şartları ve kampüsün kademeleri ise ilden ile ve okuldan okula değişiklik gösterebilmektedir. Okullarımız kısmından tüm il ve ilçelerdeki okullarımızın kademe bilgilerine ulaşılabilir.  

Uğur Okulları, 52 yıllık sınavlara hazırlık deneyimi ile öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlar. 

Uğur Okullarının 11. ve 12. sınıflarında “Üniversite Sınavına Hazırlık Programı” uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan ulusal sınavların yanında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır. Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)- Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) – Genel Başarı Sınavı (GBS)- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)- Uğur Tanı Sınavı (UTS) gibi sınavlara öğrencinin bireysel gelişimi takip edilir. Ayrıca Metodbox’ın Dijital Asistanı sayesinde öğrencilerin hedefine ulaşması için etkili performans takibi ve raporlaması yapılır. 

Uğur Okulları olarak 52 yıldır kitlesel başarıyı önemsiyor ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.
2020 YKS’de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Haild Serçe’nin yanı sıra 7 öğrencimiz ilk 100’de, 42 öğrencimiz ilk 1000’de, 142 öğrencimiz ilk 5 binde, 328 öğrencimiz ilk 10 binde, 486 öğrencimiz ise ilk 20 binde yer almayı başarmıştır. 
2020 LGS’de ise 171 öğrencimiz yüzde 1’lik dilimde, 345 öğrencimiz yüzde 2’lik dilimde, 477 öğrencimiz yüzde 3’lük dilimde, 631 öğrencimiz yüzde 4’lük dilimde, 819 öğrencimiz ise yüzde 5’lik dilimde yer alarak gururumuz olmuştur. 

Uğur Okullarında okul öncesinden itibaren ikinci dil edinimi esastır. İlkokulda, uluslararası dil sınavlarına hazırlık programları müfredata entegre edilmiş olarak sarmal şekilde ilerler. Sadece genel İngilizce ile eğitime, hayata hazırlanılamayacağını bilen Uğur Okullarında, İngilizcenin farklı disiplinlerle kullanılmasını esas alan CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve dil ile bütünleşik öğrenme) yaklaşımı uygulanır. Ortaokulda İngilizce dil öğretimi, hem okul içinde hem de okul dışında İngilizce’nin aktif olarak kullanıldığı platformlar ve online içeriklerle zenginleştirilir.

Öğrencilerin akademik gelişimin yanında sosyal ve fiziksel gelişimleri de desteklenmelidir. Bu kapsamda okullarımızda bulunan açık ve kapalı spor salonları, konferans salonu, drama sınıfı, satranç sınıfı, hobi bahçeleri, kapalı havuz gibi birçok farklı fiziki imkan ile öğrenciler desteklenir. *Fiziki alan özellikleri okullarda farklılık göstermektedir. 

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.