0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sağlık Bakım Teknisyenliği

Sağlık Bakım Teknisyenliği

02-01-2016 kabul edilen torba yasa tasarısı ile teknisyenlik seviyesinde “Hemşire Yardımcısı”, “Ebe Yardımcısı” ve “Sağlık Bakım Teknisyeni” adıyla üç yeni “yardımcı sağlık mesleği” tanımlanmaktadır. Bunlardan hemşire ve ebe yardımcısının, hemşire ve ebe nezaretinde yardımcı olarak; sağlık bakım teknisyeninin ise en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışmaları öngörülmektedir. Bu kişilerin ayrıca, hastaların günlük yaşam aktivitelerine, beslenme programının uygulanmasına, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımına yardımcı olmak ve refakat etmekle görevli olmaları öngörülmektedir.

Sağlık Bakım Teknisyenliği dalını seçerek aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabilir, tıp dünyasına katılabilirsiniz.

 

 • Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.

 

 • Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.
 • Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üro-genital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
 • Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar, duyguları kontrol altına alarak afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
 • Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
 • Klinik laboratuvar çalışmalarında, radyoloji, anestezi ve reanimasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda, EKG, EEG çekimi, alçı işlemleri, diyaliz uygulamaları ve diş kliniği çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.

 

Giriş Şartları

 

Ortaokul mezunu olup TEOG sınavına girmiş, ruhsal ve bedensel bir engeli bulunmamak.

Temel Bireysel Özellikler

 • Mesleki etiğe sahip,
 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
 • Ekip çalışmasına uygun,
 • İş disiplinine sahip,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Dikkatli ve temiz,
 • Titiz, soğukkanlı ve sabırlı,
 • Planlı ve organize olabilen,
 • Zamanı iyi kullanan,
 • İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
 • Fen bilimlerine ilgili
 • Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
 • Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
 • Bedenen ve ruhen sağlıklı,
 • Kapalı ve açık ortamlarda çalışabilecek.

 

Eğitimin Süresi ve İçeriği

 

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümünde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir.11. yıl ve 12. yıllarda staj eğitim başlamaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Sağlık bakım teknisyenleri meslekte iş bulma olanağı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanın alınmasına, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır. Sağlık bakım teknisyenleri, özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında pek çok branşta istihdam edilmektedir.

Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalışan ve ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımda yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur.

Sağlık bakım teknisyenliği dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Görev Yerlerinde Yaptıkları İşler

 

a)Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.

b)Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

c)Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

ç)Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.

d)İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.

e)Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.

f)Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur

g)Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ğ)Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

 1. h) Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.

ı)Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuara naklini sağlar.

i)Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

 

Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları

 

Sağlık bilimleri alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler öğrenciler, YGS ve LYS’de diğer bölümlere göre daha avantajlı ek puanlarla yerleştirilmektedir.Üniversitelerin Paramedik programında eğitim süresi 4 yıldır. Sağlık meslek liselerinden mezun olan ve paramedik bölümü okumak isteyen öğrenciler ek puan olanağı ile üniversite sınava giren diğer öğrencilere göre daha avantajlıdırlar.

 

Ayrıca 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına sınavsız geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık Ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler.

 

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin İki yıllık sınavsız yerleşebilecekleri Ön Lisans bölümlerine örnekler aşağıdaki gibidir;

 

Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş ve Uğraşı Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Perfüzyon Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik,ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ek puanla yerleşebilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri ise aşağıdaki gibidir;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul), Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yöneticiliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği(Yüksekokul), Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) ve Perfüzyon (Yüksekokul)

 

 

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.