0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik  yaklaşımı benimsenir. 

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen “ Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik”  yaklaşımı ile her öğrenci, alanında uzman psikolojik danışman ve psikologlar tarafından izlenir ve öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılır. Bu amaçla, en uygun danışmanlık yöntemleriyle her öğrencinin bilinçlenmesine ve doğru bir yol haritası çizmesine katkı sağlanır. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim yol haritası onlarla beraber oluşturulur, öğrencilerin güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenciye eğitsel, bireysel ve mesleki rehberlik yapılır.


Bireysel Görüşmeler

Uğur Okullarında, bireyi merkeze alan PDR anlayışı doğrultusunda öğrencilerin okula uyum sağlama sürecinden itibaren öğrenciyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu amaçla tanıma formları, test ve envanterler gibi ölçme araçları kullanılır. Bu ölçeklerin sonuçları, öğrenci ve velilerle paylaşılır. Öğrencilerle; onların gelişim süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler, arkadaşlık ilişkileri, akademik gelişimleri, zorlandıkları süreçlerde karar verme yetkinlikleri, stresle baş etmede yaşadıkları güçlükleri, kendilerini tanımaları, kariyer planlama ve mesleki karar süreçleri ve paylaşmak istedikleri diğer konuları ele alan psikolojik danışma görüşmeleri gerçekleştirilir. 

PDR Paylaşım Odaları

PDR Paylaşım odaları, psikolog ve psikolojik danışmanların bireysel görüşmelerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak ve öğrenci ile velilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır. PDR paylaşım odaları; ofis görünümünden uzak, görüşmeye gelen kişileri rahat hissettirerek, onun kişisel gizliliğini koruyup duygu ve düşünceleri daha iyi ifade etmeye olanak sağlayacak şekilde kurgulanır. PDR paylaşım odaları; kalabalığın olmadığı, gün ışığı alan ve sessizliğin sağlanabildiği bir alanda konumlandırılır. Bu odalarda; iç açıcı, duygu aktarımını kolaylaştıran ve kişiye huzur veren renkler hâkimdir. 

U-Coach

Uğur Okullarında, her öğrenci bir U-Coach tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla yürütülen bu takip sistemi içinde, PDR birimi tarafından yapılan yönlendirmelerle yıl içinde öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre U-Coach’u ile aktif olarak katıldığı çalışmalar gerçekleştirilir. 

U-Diamond

Ergenlik döneminde “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını arayan bireye, bu soruların yanıtını bulmasında yardımcı olunur. Öğrencilere; Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan duygu yönetimi, kendine güven ve benlik saygısı başlıklarını kapsayan ve düzeylere göre farklılaşan altı haftalık program uygulanır. Program sürecinde, öğrencilerin kendilerine özgü bir proje oluşturmaları amaçlanır. U-Diamond ile ürünlerini ortaya koyan öğrencilerin çalışmaları “Akademik Gelişim Dosyası (AGD)” adı altındaki e-portfolyoda saklanır. 

Tigers Club

Uğur Okullarına özgü bir çalışma olan Tigers Club kapsamında öğrencilerin liderlik, sosyal sorumluluk ile girişimcilik becerilerini deneyimlemeleri ve geliştirmeleri amaçlanır. Öğrenciler; süreç içerisinde proje geliştirerek, kulüpleri yöneterek, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirirler. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek çalışmalar ile öğrenciler; ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanırlar. Tigers Club çalışmaları ile öğrencilerin kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkı sağlayan, duyarlı ve global vizyona sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. 

Cognitive Development Measurement System (CODEM)

PDR Birimi, öğrencilerin bilişsel gelişim alanları konusunda bilgi edinerek gelişimlerine yardımcı olmayı da hedefler. Bu kapsamda öğrencilere, Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları PDR Birimi tarafından hazırlanan ve onların birçok farklı gelişim alanını değerlendiren CODEM uygulanır. Yapılan değerlendirmeler ile ilgili anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir; gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla öğrenciye özgü çalışmalar yapılır. CODEM sonucuna göre elde edilen veriler, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanılır. 

Sınava Hazırlık Süreci Başarı İzleme Çalışmaları ve Sınav Motivasyon Süreçleri

Uğur Okullarında, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) yönelik yapılan çalışmaları titizlikle sürdürülür ve öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına katkı sağlanır. Bu kapsamda PDR Birimi, yapılan deneme sınavlarının ayrıntılı incelenmesi sonrasında öğrencilerle sistemli bir sınav başarısı geliştirme sürecini yürütmektedir. Bu süreç içerisinde Uğur Okulları öğrencileri; isteklerini, ilgilerini ve beklentilerini keşfederek geleceklerini şekillendirirken onları desteklemek amacıyla da çeşitli çalışmalar yapılır. Bu amaçla yıl içinde yapılandırılmış bir görüşme sistemi ile öğrencilerle bireysel ve toplu görüşmeler yapılarak sınavda dikkat, hedef belirleme, sınav stratejisi, psikolojik hazırlık, kaygı ile baş etme gibi çalışmalar gerçekleştirilir.


Anne-Baba Eğitimleri ve Paylaşım Grupları 

Uğur Okulları PDR Birimi tarafından çocuk yetiştirme konusunda doğru ve etkili yaklaşımların paylaşıldığı ve anne-babaların da sürece aktif olarak katıldığı ebeveyn atölyeleri ile çözüm odaklı grup çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalar “Aile Oyun Atölyesi”, “Geleceğe Dönüş Atölyesi”, “Sorumluluk Bilinci” ve “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” gibi çözüm odaklı grup çalışmalarıdır. Bu atölyeler aracılığıyla anne-babalar; kendini ve başkalarını seven, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eden, mutlu ve farklılıklara saygılı olmayı bilen, kendini ve duygularını iyi ifade edebilen, doğru kararlar alabilen bir çocuk yetiştirmenin yollarını eğlenerek öğrenirler.

Öğretmen Atölyeleri

Kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, stresle baş etmeyi bilen, öz güvenli öğretmenler öğrencileriyle daha verimli iletişim kurabilir. Bu nedenle Uğur Okulları PDR birimi, öğretmenlere farkındalık kazandırmak ve iletişimi güçlendirmek adına yapılan atölye çalışmalarına önem verir. Öğretmenlere yönelik “Gelişimde Zirve Atölyeleri” gerçekleştirilir.  

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.