0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

ORTAOKUL

Uğur Okullarında “ASDF Eğitim Modeli” uygulanır. ASDF Eğitim Modeli, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlar sunar. Öğrencilerin doğal bir çevrede kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile;

 • Güvenli, konforlu, öğrencilerin fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir.
 • Öğrencilerin hedefledikleri bir üst okulu kazanabilmesi için akademik potansiyelleri kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılır.
 • Öz güvenli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü küresel vatandaşlar yetiştirilir.

ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fizikselgelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.

Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye, kendi bilişsel gelişimi de dikkate alınarak akademik ve bilimsel bir eğitim sunulur. Öğrenciler, akademik kur sistemi sayesinde potansiyelleri doğrultusunda yönlendirilir, kariyer planlamaları yapılır ve sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitimi alırlar.

Sosyal

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri desteklenir. Uğurlu öğrencilerin; akademik başarılarını arttırmalarına ek olarak kendilerini doğru ifade etme, sosyal çevreyle dengeli ve etkili iletişim kurma ve toplumsal beklentileri karşılama gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri de sağlanır.

Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü uzman psikolojik danışman ve rehberler ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Fiziksel

Okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebilecekleri aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda etkinlik yapması sağlanır.

Uğur Okulları, tüm öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini ve temel akademik becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Uğur Okullarında 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı ve interaktif ortamda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi alarak İngilizce dil becerileri geliştirilir. 6. sınıf öğrencilerinin seviyeleri tespit edilir ve proje tabanlı analitik düşünebilme ile yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri sağlanır. 7 ve 8. sınıfta ise ASDF destekli “Lise Sınavına Hazırlık Programı” uygulanarak ulusal sınavlara hazırlık yapılır.

Sınıftaki Eğitimde Akademik Programlama

 • Akademik ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitim,
 • Eleştirel ve üst düzey düşünme yeteneği,
 • Kişisel hedef koyma ve içe bakış,
 • Yaratıcılık ve öz güven geliştirme çalışmaları.

Öğrenme Süreci İçin Tasarlanmış Aktiviteler Yardımıyla Davranışı Şekillendirme

 • İş birliği ve başkalarına saygı,
 • Sorumluluk ve liderlik,
 • Etkili iletişim,
 • Sağlıklı yaşam becerisine katkıda bulunarak doğru kişisel tercihler.

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Kişiye özgü ASDF Eğitim Modeli’nde öğrencilerin öğrenme stillerindeki farklılıklar dikkate alınarak eğitim planlanır. Uğur Okulları, ASDF Eğitim Modeli ile öğrencilere hem sınav hem de yaşam başarısı sunar. Uğur Okullarına özgü bu yaklaşım ile her öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri dikkate alınarak öğrenme alışkanlıkları incelenir. Öğrenciye, özgü danışmanlarla verimli çalışma yöntemleri belirlenerek gerekli yönlendirmeler yapılır.

Öğrenme Süreci

Akademik ve bireysel gelişim odaklı eğitim modeli, öğrencileri eğitimlerinde başarıya ulaştırır. Uğur Okulları tarafından alanında uzman eğitmen kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve başarılarını artırmak için kişiye özgü eğitim programı tasarlanır.

Yaşam Süreci

Uğur Okulları, kişiye özel U-Coach ile kendini gerçekleştirebilen bireylerin yetişmesini sağlar. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanarak bağımsız düşünmeyi, doğru seçimler yapmayı ve başarıya odaklanmayı öğrenmesi hedeflenir.

Gelişim Süreci

Uğur Okulları, her öğrenciye özel bir eğitim verir.

Onların sınıf dışında da yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerini destekler.

İletişim Süreci

Uğur Okullarında öğrencilerin aileleri ve arkadaşlarıyla olan yakın bağlarını korumalarına yardımcı olunur. Kişiye özel uzman psikolojik danışman ve rehberler ile öğrencilerin iletişim gücünün geliştirilmesi sağlanır.

Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 5, 6 ve 7. sınıflarda ASDF destekli “Akademik Kur Sistemi” uygulanır.

Okula başladıkları andan itibaren öğrenciler, Akademik Kur Sistemi ile ilgili derslerde her konu ve kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.

Kur Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Kur Sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan esnek sınıflarda, pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her sınıf düzeyinde okul mevcuduna göre temel, yeterli ve akademik düzey grupları oluşturulur.

Her yıl 4 defa Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Her dersten farklı zorluk seviyelerinde Değerlendirme/Tamamlama çalışması dokümanı hazırlanır. Her kurun sonunda; Liseye Giriş Deneme Sınavı (LGDS)uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. Her AGİS sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucuna göre öğrenme gruplarına özgü çalışmalar yapılır.

Uğur Okullarında her öğrencinin akademik gelişimi ve gelecek planlama çalışmaları, okula başladığı andan itibaren Akademik Gelişim Dosyası (AGD) ile takip edilir. Öğretmen ve veliler, öğrencinin gelişimini öğrenci portfolyosundan takip edebilir.

Lise Sınavına Hazırlık Programı

Uğur Okullarının “Lise Sınavına Hazırlık Programı” ile öğrencilere bir yandan temel akademik beceriler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır.

Uğur Okullarında liseye hazırlık çalışmaları 7 ve 8. sınıflarda sınava hazırlık programı dahilinde sürdürülür. 7. sınıftan itibaren deneme sınavları ve özgün sınava hazırlık çalışmaları yapılarak eğitim verilir. 7. ve 8. sınıfta LGS yapılır. Bu sayede öğrenci 7 ve 8. sınıftaki konularını pekiştirerek liseye hazırlık sürecine birlikte yürütür. Belirlenen hedefler doğrultusunda liseye giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları ve denemeler yapılarak sınav kaygısı en aza indirilir.

Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan sınavların yanında liseye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

 • GBS (Genel Başarı Sınavı)
 • AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)
 • LGDS (Liseye Giriş Deneme Sınavı)
 • LGS (Liseye Geçiş Sınavı)
 • UKS (Uğur Kabul Sınavı)

Uğur Okullarında ortaokul eğitimi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrenci ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli ve nitelikli basılı yayınlarla birlikte yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.

 1. Sınıf Yayınları
 • MEB Ders Kitapları
 • Konu Anlatım Kitapları
 • Konu Kavrama Testleri
 • Soru Bankaları
 • Sınıf İçi Uygulama Defteri
 • Hafta Sonu Ödev Fasikülleri
 • Genel Başarı Sınavı
 • AGİS ve LGDS Sınavları
 • Uğur Kabul Sınavı
 1. Sınıf Yayınları
 • MEB Ders Kitapları
 • Konu Anlatım Kitapları
 • Konu Kavrama Testleri
 • Soru Bankaları
 • Sınıf İçi Uygulama Defteri
 • Hafta Sonu Ödev Fasikülleri
 • Genel Başarı Sınavları
 • AGİS ve LGDS Sınavları
 • Uğur Kabul Sınavı
 1. Sınıf Yayınları
 • MEB Ders Kitapları
 • Konu Anlatım Kitapları
 • Konu Kavrama Testleri
 • Soru Bankaları
 • Sınıf İçi Uygulama Defteri
 • Hafta Sonu Ödev Fasikülleri
 • Genel Başarı Sınavları
 • AGİS ve LGDS Sınavları
 • Uğur Kabul Sınavı
 1. Sınıf Yayınları
 • MEB Ders Kitapları
 • Konu Anlatım Kitapları
 • Konu Kavrama Testleri
 • Soru Bankaları
 • Sınıf İçi Uygulama Defteri
 • Tekrar Fasikülleri
 • Liselere Giriş Sınavları

Uğur Okulları öğrencileri, okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda aldıkları bilgi ve iletişim teknolojileri dersi ile teknolojiyle ve beraberinde kodlama dünyası ile tanışır. Öğrencilerin, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi kazanmaları amaçlanır. Okul öncesinden 8. sınıfa kadar bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ortaklığı ile hazırlanan müfredat temelli profesyonel yayınlar ders kitapları olarak kullanılır.

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir.  Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu modül kapsamında öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri sağlanır.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir, kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyaları geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarılır. Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları amaçlanır.

Kodlama ile öğrencilerin;

 • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
 • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
 • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.

Animasyon Modülü

Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Bu hedef gerçekleştirilirken eğlenceli bir ortam yaratılır. Animasyon modülü sayesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanmaları, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri, güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanmaları amaçlanır.

Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

 • Yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesi,
 • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynaması,
 • Gözlem ve çıkarım yetilerinin gelişmesi,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
 • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.
 •  

Kodlama Eğitimi

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar.

Uğur Okulları öğrencileri, ortaokula geldiklerinde ilkokulda öğrendikleri blok kodlama mantığından “Metin Tabanlı Programlama” mantığına geçiş yaparlar ve metin tabanlı kodlar ile tanışırlar.

Kodlama öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlarlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrencilerimiz kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olarak yetişir.

Ortaokulda kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler de kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeyleri eşit seviyelere çekilir.

Uğur Okullarında teknoloji biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ve özgün sorulardan oluşan zengin içerikli yayınlarla öğrencilerin bilgiye 7/24 eğitim almaları sağlanır.

U- Digital

U-Digital Uğur Okullarının uzaktan eğitim platformudur. U- Digital etkileşimli ders laboratuvarı, konu anlatım videoları, soru çözüm videoları, online ve basılı sınavların soru çözüm videolarını barındırır.

BiSorumVar?

BiSorumVar? uygulaması, öğrencilerin kendileri arasında soru-cevap paylaşımı yapmasını, öğretmenlerine sorular sormasını, çeşitli derslerde ve konularda uzmanlaşıp rozet kazanmasını sağlar.

İçerikApp

İçerikApp; Uğur Okulları öğretmenlerinin, kurum tarafından öğrencilerin eğitim kalitesi için hazırlanmış ders müfredatlarına, içeriklerine ve materyallerine kolayca ulaşabileceği bir platformdur.

Kodlama Eğitimi

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar.

Uğur Okulları öğrencileri, ortaokula gelindiğinde, okul öncesinde ve ilkokulda aldıkları kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik dersleri ile tanışır. Okul öncesinde ve ilkokulda öğrenciye kazandırılan temel kodlama becerileri ile ortaokuldan itibaren öğrenciler, kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olma yolunda desteklenir. Lego oyuncaklara hayat veren öğrenciler basit kodlar yazarak robotlar üretmeye ve yarışmalara katılmaya başlar. Kodlama dersleri ile öğrencilerin psikomotor gelişimleri desteklenmeye devam eder.

Ortaokulda kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler de kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeyleri eşit seviyelere çekilir.

Uğur’da İngilizce

Uğur Okullarının İngilizce programı ile öğrencilerin yabancı dil becerilerinin yanında bilişsel ve iletişimsel becerilerinin artırılması da hedeflenir.

Proje Temelli Öğrenme

Uğur Okulları yabancı dil müfredatı, proje temelli öğrenmeye dayanır. ERASMUS, E-Twinning, Exchange ve Mentora Summer gibi birçok farklı proje bazlı çalışma hayata geçirilir.

Araştırma Temelli Yaklaşım

Uğur Okullarının araştıran, sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirme hedefi, MUN/JMUN Club, Reading Club gibi okul kulüpleriyle desteklenir. Birleşmiş Milletlerin gerçekleştirdiği Model United Nations (MUN) konferanslarında öğrenciler dünyanın değişik ülkeleri adına küresel sorunları tespit edip çözüm üretir, öğrencilerin gelişimlerine ve öz güvenlerine büyük ölçüde katkı sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme

Uğur Okulları öğrencilerinin tüm akademik yıl boyunca gelişimleri Ongoing Assessment System ile takip edilir. Yıl başında ve sonunda UET (Uğur English Test) ile ölçümlenen öğrenci başarıları, yılda 4 kez devam eden URT (Uğur Revision Test) ile izlenir. Öğrencilerin yapamadıkları değil yapabildikleri konuların sınandığı bu sistemde süreç boyunca sürekli yönlendirilir.

Zihinsel Gelişim

Jean Piaget ve Jerome Bruner’e göre bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme, düşünme ve dildeki değişimleri kapsar. Uğur Okulları öğrencilerinin dil öğrenimi açısından içinden geçtikleri bilişsel süreçler yaratıcılıklarını ve deneysel yaklaşımlarını geliştirerek kimliklerini oturtmalarında onlara destek olur.

Öğrenen Özerkliği

Uğur Okulları öğrencilerinden sürekli alınan geri dönütlerle öğretim programları ve kaynaklar düzenlenir. Seslerini makro karar mekanizmalarda duyurmaları sağlanır. Ayrıca, öğrenciler yabancı dil öğrenimi ile ilgili almak istedikleri bireysel kararlar doğrultusunda desteklenir. Katılabilecekleri çeşitli etkinlik, kulüp ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmeleri için gereken fırsatlar sunulur.

 1. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce

Yabancı dil eğitiminde Uğur Okullarının en önemli farklılıklarından biri, öğrencilerin yabancı dil seviyesini, 5. sınıfta en üst noktaya taşıma çabasıdır.

Uğur Okullarında, gerekli pilot çalışmaların ve gözlemlerin ardından geliştirilen yoğunlaştırılmış İngilizce programında temel öğretim metodu Content and Language Integrated Learning-Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğrenim (CLIL) olarak uygulanır.

5.sınıf düzeyindeki öğrencilerimizin okul yaşantılarında matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi, dil bilgisi, bilgisayar ve teknoloji, resim, spor gibi diğer disiplinlerde karşılaştıkları konu ve kazanımları İngilizce dersi içeriğine eklenmiş olarak tekrar etmeleri sağlanır ve okul yaşantılarında İngilizceyi kullanarak öğrenmeleri hedeflenir.

CEFR A1+ düzeyinde başlayan yoğunlaştırılmış İngilizce programında öğrencilerin yıl sonunda B1 düzeyine yükselmeleri hedeflenir.

Uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları sayesinde öğrencilerin başarısı tarafsız bir kurum tarafından tespit edilir. Dil öğretimi hem okul içinde hem de okul dışında dijital ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları ve gelişimleri takip edilir. Tespit edilen zayıf yönler öğrenciye özgü etkinliklerle giderilir.

Yabancı Dil Eğitimi

Uğur Okullarında birinci yabancı dil İngilizcedir. 8. sınıf öğrencilerinin yıl sonunda, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarının Hedefi

 • Öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi ile Cambridge Üniversitesi English Language Assessment (KET, PET, FCE) sınavlarında başarılı olmalarını,
 • Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırmayı,
 • Yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını,
 • Ortaöğretimde başarılı olabilmeleri için gereken dil iletişim becerilerini edinmelerini sağlamaktır.

Uğur Okulları Öğrencilerinin Yetkinlikleri

 • Eleştirel okuma ve dinleme,
 • Bilimsel ve sosyal alanda kendini ifade edebilme,
 • Okuduğu ve dinlediği içerikleri analiz edebilme, yorumlayabilme, çıkarımlar yapabilme ve üzerine görüş bildirebilme,
 • Kazandığı dil becerilerini aktif bir şekilde kullanabilme,
 • Evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavrayabilme,
 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini harmanlayabilmekte ve bir bütün olarak yabancı dile hakim olabilmektedir.

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Biriminin felsefesi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik yaklaşımıdır. Uğur Okulları, her öğrencinin eşsiz olduğu inancıyla bu yaklaşımı benimser ve öğrencileri motive ederek gelişimlerine destek olmayı hedefler.

Türkiye’de ilk kez Uğur Okullarında hayata geçirilen Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik ile öğrencilerin gelişim planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak en uygun danışmanlık metodlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir.

Kişiye Özgü Çözüm Odaklı Proaktif Rehberlik ile her öğrenci alanında uzman psikolojik danışman ve rehberler tarafından izlenir. Portfolyo çalışmaları yapılarak öğrencilerin kişisel gelişim haritası, güçlü ve gelişmesi gereken yönleri takip edilir, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel, bireysel ve mesleki kararları yönlendirilir.

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.