0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

Uğur Okulları öğrencileri, okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda aldıkları bilgi ve iletişim teknolojileri dersi ile teknolojiyle ve beraberinde kodlama dünyası ile tanışır. Öğrencilerin, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi kazanmaları amaçlanır. Okul öncesinden 8. sınıfa kadar bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ortaklığı ile hazırlanan müfredat temelli profesyonel yayınlar ders kitapları olarak kullanılır.

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir.  Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini ve ofis programlarını kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu modül kapsamında öğrencilerin kelime işlemci, sunum ve çizim programları gibi temel uygulamaları kullanarak teknolojiyi hayatlarına entegre etmeleri sağlanır.

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrenciler teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak oyun oynamayı avantaja çevirir, kendi oyunlarını tasarlama fırsatı elde eder. Hayal dünyaları geliştirilirken yaratıcılıkları da dijital ortama aktarılır. Bu sayede çocukların analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanarak üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları amaçlanır.

Kodlama ile öğrencilerin;

  • Olaylar arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanmaları,
  • Her olayın bir işlem sırası olduğunu öğrenmeleri,
  • Algoritmik düşünme mantığı ile problemlere pratik çözümler üretmeleri hedeflenir.
  •  

Dijital Vatandaşlık Modülü

Öğrencilerin dijital dünyayı tanıyarak uygun davranış ve kazanımları elde etmeleri hedeflenir. Bu modül ile öğrencilerin bilgi ve iletişim kaynaklarını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar içinde kullanabilen, dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşımlarda doğru tutum sergileyen ve başkalarını doğruya teşvik eden bireyler olmaları amaçlanır.

Animasyon Modülü

Öğrencilerin animasyon oluşturma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Bu hedef gerçekleştirilirken eğlenceli bir ortam yaratılır. Animasyon modülü sayesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneği kazanmaları, sistematik bir şekilde problem çözme yöntemleri geliştirmeleri, güven, uyum, birlikte hareket etme ve paylaşarak bir işi yapma becerileri kazanmaları amaçlanır.

Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri gerçek hayata yansıtmaları hedeflenir.

Robotik Modülü ile öğrencilerin;

  • Yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesi,
  • Kodlama dersinde öğrendikleri ile somut parçaları birleştirerek üretimde etkin rol oynaması,
  • Gözlem ve çıkarım yetilerinin gelişmesi,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeleri,
  • Grup çalışması ile sosyalleşmeleri amaçlanır.

Kodlama Eğitimi

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek, bu hizmetlerin çalışma prensiplerinin keşfedilmesini sağlar.

Uğur Okulları öğrencileri, ortaokula geldiklerinde ilkokulda öğrendikleri blok kodlama mantığından “Metin Tabanlı Programlama” mantığına geçiş yaparlar ve metin tabanlı kodlar ile tanışırlar.

Kodlama öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlarlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrencilerimiz kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olarak yetişir.

Ortaokulda kodlama derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler de kendi programları kapsamında çalışmalarına devam eder ve bu programlara dahil olarak akranları ile gelişim düzeyleri eşit seviyelere çekilir.

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.