0212 690 63 63
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

ANADOLU LİSESİ

Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ile öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşabilmeleri sağlanır. 

U-Digital

U-Digital online platform ve mobil aplikasyonu ile kurum tarafından öğrencilerin eğitim kalitesi için özenle hazırlanmış ders müfredatlarına, içeriklerine ve materyallerine kolayca ulaşılabilir.

U-Digital ile öğrencilerin tüm verileri sistem üzerinde tutularak düzenli bilgi akışı sağlanır. Akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin platform üzerinden takip edildiği Akademik Gelişim Dosyası ile okul, öğrenci ve veliler arasında bir köprü hizmeti sağlanır.

 

U-Digital ile;

 • Her gün yayımlanan duyurulara, ulaşan mesajlara, yayın tüketim performans raporuna, haftalık hatırlatmalara ve sınav bilgilerine anında ulaşılabilir.
 • Uğur Okulları akademik kadrosu tarafından hazırlanan binlerce içeriğe ulaşılarak öğrenilen bilgiler pekiştirebilir.
 • Ders notları, akademik bilgiler, sınavlar, rehberlik, etkinlikler, etüt takvimi, ödevler ve özel görüşme günleri görüntülenebilir.
 • Ders programı, yemek listesi, akademik takvim, kayıt bilgileri, sınavlar, etkinlikler, etüt takvimi, ödevler gibi çeşitli sayfalara ulaşılabilir.

Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan sınavların yanında, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla farklı sınav türleri uygulanır.

 

 

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

 • SDS (Süreç Değerlendirme Sınavı) / GBS (Genel Başarı Sınavı)
 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
 • UKS (Uğur Kabul Sınavı)
 • AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)
 • ÜGDS (Üniversite Giriş Deneme Sınavı)

Uğur Okullarında eğitim süresi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrenci ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli, nitelikli yayınlarla birlikte yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.

 

 1. Sınıf Yayınları
 • 9. Sınıf MEB Ders Kitapları
 • Çalışma Fasikülleri / Konu Anlatımlı Kitaplar
 • Konu Kavrama Testleri
 • Soru Bankaları
 • AGİS, ÜGDS ve Tamamlama Testleri
 • Süreç Değerlendirme Sınavları / Genel Başarı Sınavları
 • Uğur Kabul Sınavı
 • Hazırbulunuşluk Sınavı / Uğur Tanı Sınavı
 1. Sınıf Yayınları
 • 10. Sınıf MEB Ders Kitapları
 • Çalışma Fasikülleri / Konu Anlatımlı Kitaplar
 • Konu Kavrama Testleri
 • Soru Bankaları
 • AGİS, ÜGDS ve Tamamlama Testleri
 • Süreç Değerlendirme Sınavları / Genel Başarı Sınavları
 • Uğur Kabul Sınavı
 • Hazırbulunuşluk Sınavı / Uğur Tanı Sınavı
 1. Sınıf YKS Yayınları
 • 11. Sınıf MEB Ders Kitapları
 • Konu Kavrama Testleri
 • Ön Hazırlık Fasikülü
 • Çalışma Fasikülleri / Konu Anlatımlı Kitaplar
 • Soru Bankaları
 • Rehberlik Yayınları
 • YKS Denemeleri
 • YKS Konu Anlatımlı Kitaplar
 • YKS Konu Kavrama Testleri
 • YKS Soru Bankaları
 • Uğur Kabul Sınavı •  Hazırbulunuşluk Sınavı / Uğur Tanı Sınavı
 1. Sınıf Yayınları
 • 12. Sınıf MEB Ders Kitapları
 • Soru Bankaları
 • Rehberlik Yayınları
 • Konu Kavrama Testleri
 • Çalışma Fasikülleri / Konu Anlatımlı Kitaplar
 • YKS Denemeleri
 • Hazırbulunuşluk Sınavı / Uğur Tanı Sınavı

Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde elde edinilen kazanımların hem birbirleri ile hem de diğer disiplinler ile nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Grup arkadaşları ile çalışarak, fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde sunulan 21. yüzyıl hayatına dair problemlere teknoloji ve mühendislik temelli çözümler üretir. STEM ile gençlerin, yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için proje tabanlı öğrenme ve analitik düşünme becerileri desteklenerek yaratıcılıkları geliştirilir. Uğur Okullarında öğrenci ve öğretmenler, teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmalarını STEM LAB adı verilen atölyede yürütür.

STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi’nin (BAUSTEM) yurt dışı ve yurt içinde yürüttüğü araştırmalara dayanarak ortaya koyduğu kuramsal çerçeve ışığında STEM müfredatı oluşturulur.

Uğur Okullarında “ASDF Eğitim Modeli” uygulanır. ASDF Eğitim Modeli, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlar sunar. Öğrencilerin doğal bir çevrede kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

 

 

Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile;

 • Güvenli, konforlu, öğrencilerin fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir.
 • Öğrencilerin hedefledikleri bir üst okulu kazanabilmesi için akademik potansiyelleri kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılır.
 • Öz güvenli, sorumluluk sahibi ve çok yönlü küresel vatandaşlar yetiştirilir.

 

ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Uğur Okullarına özgü bir eğitim modelidir.

Akademik

Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye, kendi bilişsel gelişimi de dikkate alınarak akademik ve bilimsel bir eğitim sunulur. Öğrenciler, akademik kur sistemi sayesinde potansiyelleri doğrultusunda yönlendirilir, kariyer planlamaları yapılır ve sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitimi alırlar.

Sosyal

Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel projeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri desteklenir. Uğurlu öğrencilerin; akademik başarılarını arttırmalarına ek olarak kendilerini doğru ifade etme, sosyal çevreyle dengeli ve etkili iletişim kurma ve toplumsal beklentileri karşılama gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri de sağlanır.

Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü uzman psikolojik danışman ve rehberler ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Fiziksel

Okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebilecekleri aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgileri, yetenekleri ve başarıları doğrultusunda etkinlik yapması sağlanır.

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef koymaya ve başarmaya odaklanır. Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.

 

 

Uğur Okullarında öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin yanında kendine güvenme, takım ruhuna sahip olma, kaybetmeyi kabullenmenin de bir erdem olduğunu bilme gibi yetkinlikler kazandırılır, tüm spor branşlarının tanıtılması amaçlanır. Branş eğitimleri sonrasında mini maçlar; öğle teneffüslerinde her ay farklı branşlarda sınıflar arası turnuvalar ve ligler düzenlenerek öğrencilerin aktif olması sağlanır.

Uğur Okullarında sportif çalışmaların yanında sosyal çalışmalar da önemli rol oynar. Öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda, spor yapabilmeleri için okul takımlarına yönlendirilir ve okul çıkışlarında antrenman yaparak il ve ilçe turnuvalarında veya özel turnuvalarda okulu başarıyla temsil etmelerini sağlamak hedeflenir.

Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi tarafından, “Her çocuk eşsizdir” anlayışıyla kişiye özel çalışmalar gerçekleştirilir.

U-Coach

Uğur Okullarında her öğrenci bir U-Coach tarafından takip edilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek adına yıl içerisinde farklı etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirilir. Kendi ilgi ve yeteneklerine göre gerçekleştirilen bu etkinlik ve çalışmalara öğrencinin U-Coach’u ile birlikte aktif bir şekilde katılımı sağlanır.

U-diamond

Ergenlik döneminde çocuk “Ben kimim?” ve “Kim olmalıyım?” sorularının cevabını ararken bu soruların yanıtını bulmalarına yardımcı olunur. Uğur Okulları öğrencilerine ortaokulda kazandırılmak istenen beceriler ile liseye hazırlanırken ilgi, yetenek ve kendilerini keşfetmeleri için yapılan çalışmaların tümü U-diamond’da toplanır.

Tigers Club

Okullarda seçimle göreve gelen öğrenci meclisleri; proje geliştirme, kulüpleri yönetme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak farklı projeler gerçekleştirir. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilerleyecek olan çalışmalar ile öğrenciler ekip çalışması, proje yönetimi, yaratıcılık, problem çözme gibi beceriler kazanır. Kendini iyi tanıyan, farklılıklara saygı duyan, liderlik özellikleri ön planda olan, kendine güvenen, topluma katkısı olan, duyarlı ve global vizyona sahip olan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

CODEM (Cognitive Development Measurement System)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek bilişsel gelişimlerine yardımcı olur. Öğrencilerin okul süreci boyunca çeşitli psikometrik testler ile ölçümler yapılarak anne, baba ve öğretmenlere geri bildirimler verilir, gelişmesi gereken alanlarla ilgili uzman psikolojik danışman ve rehberler tarafından çalışmalar yapılır. Ayrıca ortaokul kademesindeki öğrencilerin bilişsel gelişimini ölçümleyebilmek için, ilk dönem müfredatı kapsamında CODEM testi uygulanacaktır.

Kariyer Eğilim Testi ve Kişisel Öğrenme Stili Testi

Öğrencilerin mesleki karar verme sürecine destek olmak için, Dr. John. L. Holland’ın RIASEC modeli ve Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri modeline dayanarak Uğur Okulları tarafından geliştirilen ve uygulanan testlerdir. Öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları, kariyer eğilimlerini ve kişilik özellikleri ile uyumlu meslekleri keşfetmeleri için Kariyer Eğilim Testi; becerileri, güçlü ve zayıf özellikleri, tercih ettikleri çalışma ortamları ve onlar için doğru olan öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla ise Kişisel Öğrenme Stili testi uygulanır.

Sınav Motivasyon Atölyesi

Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin sınav motivasyonunun yüksek tutulması ve sınav kaygılarının azalmasına destek olunur.

Akran Arabuluculuğu

Öğrencilere verilen akran arabuluculuğu eğitimi ile arkadaşları arasında yaşanabilecek olumsuzların büyümeden çözülmesine yardımcı olunur.

Merhaba, Mümkün olan en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz.